11. júla 2024

Bratislava

Naša redakcia spravodajstva PRESS.TV a www.crime.sk obdržala včera 10.7.2024,podnet na spracovanie reportáže.

Pani Z.C.vo videu uvádza, že sa jej syn a ďalšie väznené osoby,ktorí vykonávajú trest odňatia slobody v justičnom paláci v Bratislave,sťažujú na neznesiteľné horúčavy na celách.

Z bezpečnostných dôvodov sú prevažne pred malými oknami na celach umiestnené takzvané satelity,cez ktoré do miestnosti sa naozaj dostane minimálny vzduch. Bufetky na pancierových dverách sú zavreté a preto sa tam denné teploty vyšplhajú až na 37 C. V noci sa údajne teploty pohybujú okolo 28 C.Riaditel väznice im údajne nechce povoliť ,aby bufetky boli otvorené.

Ďalej pani uvádza,že odsúdení pri takých teplotách padajú do mdlob a do justičného paláca pravidelne v týchto dňoch zasahujú RZP-ČKY.

Tieto tvrdenia,ale zbor väzenskej a justičnej stráže razantne odmieta.

Prečítajte si vyjadrenie ZVJS

sme si vedomí toho, že so stúpajúcimi teplotami sa zvyšuje diskomfort všetkých v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Nejedná sa pritom len o väznené osoby, ale aj o personál zboru, ktorý v týchto podmienkach slúži.

Zbor väzenskej a justičnej stráže sa snaží zmierniť dopady vysokých teplôt spôsobmi, aké to zákon umožňuje vo všetkých ústavoch, a teda aj v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava. Od 6. júna sme pristúpili k zmenám pre zabezpečenie vetrania na celách. V prípade neprítomnosti obvineného alebo odsúdeného na štandardnej, resp. eskortnej cele, čiže ak je cela prázdna, referent režimu zabezpečí otvorenie výdajného okienka (bufetky) za účelom vyvetrania cely. V poobedňajších hodinách a počas nočných hodín referent režimu na príslušnom stanovišti realizuje striedavo vyvetranie ciel prostredníctvom otvorenia bufetiek. Príslušník, referent režimu, najprv otvorí bufetky súbežne na jednej strane a následne po vyvetraní a opätovnom uzatvorení, otvorí bufetky na protiľahlej strane. Uvedené realizujú opakovane. Za účelom zabránenia nedovolených kontaktov je referent režimu počas celej doby vetrania prítomný na chodbe. Okná na celách v ústave Bratislava si väznené osoby môžu otvárať podľa vlastnej potreby a ani na jednom z nich nie je v tomto ústave plexisklo, takzvaný satelit.

Čo sa týka privolania rýchlej zdravotnej pomoci, počas celého mesiaca júl bola do ústavu Bratislava privolaná dvakrát. Ani jeden z prípadov ale nemal podľa ošetrujúceho lekára súvis s vonkajšími teplotami.

Naviac, dňa 09.07.2024 v poobedňajších hodinách navštívil ústav Bratislava Verejný ochranca práv JUDr. Robert Dobrovodský, ktorý sa okrem iného prišiel osobne s certifikovaným teplomerom presvedčiť aj o teplotách na celách. Na mieste skonštatoval spokojnosť s nameranými hodnotami a podľa jeho pohovorov s väznenými osobami nezistil žiadne sťažnosti zamerané na zvýšené teploty na celách, izbách v ústave Bratislava.

S pozdravom,

npor. Mgr. Anna Bečková Ragasová

úsek koordinácie a styku s verejnosťou

Redakcia spravodajstva a Erik Hilár Lakatošovie PRESS.TV a Crime.sk

Foto: Archiv

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama