O nás

Sme šesťčlenný tým dvaja redaktori traja kameramani a jedná editorka. Zriaďovateľom redakcie spravodajstva PRESS.TV je šéfredaktor Erik Hilár Lakatošovie.

PRESS.TV začala fungovať od roku 2016 a je registrovaná na ministerstve vnútra ako Občianske združenie PRESS.TV. Redakcia spravodajstva PRESS.TV je uznávaná a oficiálne registrovaná v syndikáte novinárov v EÚ.

Stránka je určená na propagáciu reklám a reportáží.. Majiteľom stránky je redakcia: PRESS.TV

Náš tím

Erik Hilár Lakatošovie
šéfredaktor PRESS.TV

Erik Hilár Lakatošovie je šéfredaktor spravodajstva PRESS.TV zároveň je zakladateľom a zriaďovateľom internetovej televízie PRESS.TV a PRESS.TV Crime je akreditovaní novinár a mapuje dianie v centre demokratickej spoločnosti.

PRESS.TV je registrované občianske združenie na ministerstve vnútra SR

Ján Billý
Kameraman PRESS.TV

30-ročný Ján Billý pracuje v redakcii spravodajstva PRESS.TV. od roku 2016 ako kameraman. Počas osobného voľna svoj čas využíva aj na natáčanie rôznych slávnostných podujatí ako sú: Krstiny, svadby, narodeniny, a podobne. kontakt Jána je : 0940570806

Lukáš Sivák
Kameraman PRESS.TV

V redakcií spravodajstva pracuje ako profesionálny kameraman od roku 2017. Počas osobného voľna pracuje aj ako kameraman na rôznych akciách ako sú: Svadby, krstiny, sväté prijímania, narodeniny a podobne.

Kontakt na Lukáša je:+421948155638

Martina Hanková

V redakcií spravodajstva pracuje ako editorka od roku 2020. Náplň práce redaktora sa líši podľa pracovnej skupiny, pre ktorú pracuje. Všeobecné profesionálne zodpovednosti týchto odborníkov možno zoskupiť pod nasledujúce nadpisy;

- Preskúmanie nápadov na beletriu a rozhodovanie o tom, ktoré materiály budú pre čitateľov najpríťažlivejšie. Kontrola a úprava obsahu digitálnych médií, konceptov kníh a článkov, poskytovanie komentárov a návrhy názvov na zlepšenie textu,

- Kontrola kompatibility textu, ktorý sa má vložiť na digitálne médium, s obrázkom,

- Dizajnér, fotograf, reklamný zástupca, spisovateľ, umelec atď. komunikovať a spolupracovať

- zabezpečiť, aby bol publikovaný obsah v súlade so zákonmi o autorských právach,

- Aby sme dodržiavali etické pravidlá,

- Práca v rámci termínov a rozpočtu.