20. marca 2023

Základná škola Zlaté Klasy, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy ponúka voľné pracovné pozície s možnosťou ubytovania v učiteľskom byte:

Učiteľ pre I.stupeň ZŠ
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ / Matematika /
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ /Fyzika/
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ /Technika/
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ /Slovenský jazyk /
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ /Anglický jazyk /
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ / Hudobná výchova /
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ /Výtvarná výchova /
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ /Informatika/
Učiteľ pre II.stupeň ZŠ / Telesná výchova /

Úväzok:
100% aj čiastočný úväzok
Dátum nástupu:
Ihneď
Požiadavky:
Vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z.z.
Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a nariadenie vlády, ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.

Kontakt:
Eva Danisová
email: skola@szlateklasy.net, mobil: 0948 49 25 77

Redakcia spravodajstva PRESS.TV

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama