9. marca 2024

V průběhu života se hned několikrát ocitneme na křižovatce osudu. Máme možnost zvolit si cestu lehkou, složitou, přímou, známou či riskantní. Rozhodnutí v takové situaci děláme na základě naší dosavadní výchovy, zkušeností, motivace něčeho dosáhnout, nebo se necháme inspirovat našimi idoly.

Právě o tom bude setkání pro romské děti i jejich rodiče. Všechny účastníky chceme motivovat k tomu, aby dbali na svůj rozvoj, na vzdělávání a zvolili si tu správnou cestu životem. Nejen pro své děti, ale i pro sebe. 
Nikdy není pozdě. Právě prezentací úspěšných jedinců, jejich životních příběhů, ale i toho jaké překážky museli překonat při své cestě za úspěchem, chceme motivovat účastníky k pozitivní změně, k překonávání překážek a nastavení vhodných cílů osobního rozvoje.  Účastníkům akce bychom rádi nabídli možnosti volnočasových aktivit např. taneční nebo hudební kroužky. Zakládáme taneční romské soubory, a motivujeme děti k lepšímu životu.

S vaší pomocí dofinancujeme setkání romských osobností a studentů aby mohli vyprávět své silné životní příběhy k motivaci ostatních účastníků. Pomůžete nám zaplatit cestovné, pronájem, občerstvení, ubytování a veškeré spojené náklady s touto kulturní akci, která se bude konat 21 .4. v Kongresovém centru Palác Pardubice

Pokud vybereme víc, vybraná částka nám poslouží a velmi pomůže k rozvoji talentovaných dětí a jedinců, se kterými je potřeba pracovat, a rozvíjet jejích potenciál. Veškeré obdržené peníze vynaložíme na kroužky a workshopy s dětmi a náklady s nimi spojené  (pronájem, romské sukně, jízdné…). 

Velmi vám děkujeme za vaši pomoc, já i vy si můžeme splnit svůj sen.

NIKOLAS PETIK 

Motivovat romské děti i jejich rodiče k osobnímu rozvoji i vzdělávání a seznámit širokou veřejnost s inspirativními romskými osobnostmi, které na své cestě k úspěchu překonaly řadu překážek. To je cílem unikátní akce, která se uskuteční v nedělí 21. dubna v Kongresovém centru Palác Pardubice. Záštitu nad akcí, kde silné příběhy doprovodí romská hudba a tance, převzala vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková.

Jako rodačka z Pardubic jsem hrdá, že se toto setkání uskuteční právě u nás a že bude mít veřejnost i romská komunita možnost seznámit se zajímavými příběhy místních i „přespolních“, ochutnat romská jídla a poslechnout si výtečné muzikanty. Je důležité ukázat, že příslušníci romské menšiny mají stejné ambice a touhy po úspěchu jako kdokoli jiný. Tato akce je příležitostí k vzájemnému pochopení a podpoře snahy o lepší společnou budoucnost,“ zve vládní zmocněnkyně Fuková. Záštitu nad akcí převzal kromě ní i ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Na programu akce, která začíná v 16 hodin, je představení silných životních příběhů devíti romských osobností, taneční vystoupení souborů z Pardubic, Vysokého Mýta, Hradce Králové i Prahy, hudební vystoupení a ochutnávka romských pokrmů.

Příběhy dětí vybízejí k sebereflexi

Jednou z osobností, která představí svůj příběh, je i samotný organizátor akce Nikolas Petik. Sám musel ve svém životě překonávat řadu překážek, ale nakonec se stal úspěšným lektorem romských tanců, cukrářem a kuchařem, který vyjíždí i do škol v sociálně-vyloučených lokalitách, aby dal dětem vzor a motivaci pro rozvoj. „Mám svůj sen, díky kterému se posouvám dál a nevzdávám se. Velké díky patří hlavně mým prarodičům a babičce, která mě vychovala. Rád bych i dalším dětem i dospělým pomohl k tomu, aby šli za svým snem,“ říká Nikolas Petik. „Na této akci bych chtěl široké veřejnosti mj. prezentovat příběhy dětí, které se setkaly s diskriminací, šikanou a anticikanismem, které čelily překážkám ve vzdělávání. Rád bych pomohl návštěvníkům akce vcítit se do pocitů dítěte v podobné situaci a vysvětlit, jaké to má dopady na jeho psychiku. Zároveň chceme ukázat, že mezi Romy jsou lidé vzdělaní a zkušení ve velké škále oborů, kteří jsou důležitou součástí naší společnosti,“ doplňuje Nikolas Petik.

Co bude dál?

Na akci bude navazovat série dalších komunitních setkání a workshopů zaměřených na konkrétní témata. „Důležité je udržet motivaci romských rodin. V plánu je nabídnout poradenství či doporučit vhodné volnočasové aktivity jako např. taneční, hudební či sportovní kroužky. Právě takové aktivity spolu s komunitní prací mohou výrazně zlepšit šanci romských dětí na úspěch,“ dodává Petik.

Kontakt pro média nikolas.petik@seznam.cz

Program moderuje Iveta Demeterová

Redakcia spravodajstva a Erik Hilár Lakatošovie PRESS.TV

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama