28. apríla 2024

Motivovať rómske deti aj ich rodičov k osobnému rozvoju a vzdelávaniu, a zároveň zoznámiť širokú verejnosť s inšpiratívnymi príbehmi rómskych osobností, ktoré sa nezľakli prekážok na ceste k úspechu, si kladie za cieľ komunitné akcie Mať svoj sen.

Udalosť, ktorá sa uskutočníla v nedeľu 21. Apríla v Kongresovom centre Palác Pardubice je súčasťou vzdelávacieho projektu „Podpora sociálneho začleňovania Rómov prostredníctvom komunitného rozvoja a podnikanie“ MPSV. Záštitu nad touto akciou prevzali Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraja, a vládna splnomocnenkyňa pre záležitosti rómskej menšiny Lucia Fuková.

Program predstavíl deväť známych rómskych osobností z oblasti umenia, zdravotníctva a ďalších. Medzi nimi je aj Nikolas Petik, organizátor akcie, ktorý sa cez osobné výzvy presadil ako lektor rómskych tancov, cukrár a kuchár. Svoje skúsenosti využíva k motivácii mladšej generácie. Spolupracuje so školami v sociálne vylúčených lokalitách, aby podporil rozvoj talentovaných detí.

Od septembra sa medzi spolupracujúcimi školami zaradila aj Základná umelecká škola Pardubice. Na tejto škole Petik pripravoval vybraných žiakov na prijímacie skúšky na konzervatórium. A aj keď jeho cesta k úspechu nebola ľahká, Nikolas zdieľa svoj príbeh o sne, ktorý mu pomáha prekonávať životné prekážky a nevzdávať sa. Za to vďačí predovšetkým svojim starým rodičom, ktorí ho vychovávali v čase, keď sa o neho jeho rodičia nemohli postarať.

„Mojím cieľom je pomôcť ďalším nájsť ich cestu a prostredníctvom akcie ukázať verejnosti príbehy mladých Rómov, ktorí čelili diskriminácii, šikanovaniu a prejavom anticikanizmu počas svojej cesty za lepším vzdelaním,“ vysvetľuje Nikolas Petik, účastník prvého behu vzdelávacieho projektu „Podpora sociálneho začleňovania Rómov Projekt Ministerstva práce a sociálnych vecí „Podpora sociálneho začleňovania Rómov prostredníctvom komunitného rozvoja a podnikania“ smeruje k rozvoju kompetencií zástupcov rómskej menšiny primárne zo sociálne vylúčených lokalít, ktorí sa následne budú podieľať na rozvoji svojho okolia.

Do roku 2026 sa uskutočnia štyri vzdelávacie cykly, každý v dĺžke trvania siedmich mesiacov. V prvých troch mesiacoch prechádzajú účastníci teoretickým vzdelávaním s časovou dotáciou 96 hodín, následne musí uplatniť svoje novo nadobudnuté znalosti pri realizácii vlastnej komunitnej akcie alebo zostavenie podnikateľského zámeru. prostredníctvom komunitného rozvoja a podnikania“ MPSV.

Akcia Mať svoj sen ponúkla bohatý kultúrny program. Predstavili sa hudobné a tanečné súbory z Pardubíc, Vysokého Mýta, Hradca Králové a Prahy a ukázali svoje umelecké zručnosti. Návštevníci si budú môcť vychutnať nielen zdieľanie inšpiratívnych životných príbehov, ale aj ochutnávku tradičných rómskych špecialít. „Toto stretnutie veľmi vítam, pretože môže prispieť k odstráneniu predsudkov voči Rómom a zároveň konkrétne príbehy môžu byť inšpiratívne aj pre ďalších Rómov, ako uspieť vo vlastnom živote,“ uviedol Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraja zodpovedný za sociálnu starostlivosť a neziskový sektor.

„Ako rodáčka z Pardubíc som hrdá na to, že sa toto stretnutie koná práve u nás a že verejnosť aj Rómovia mali možnosť zoznámiť sa so zaujímavými príbehmi miestnych i „cezpoľných“, ochutnať tradičnú rómsku kuchyňu a vypočuť si výborné muzikantov,“ hovorí vládna splnomocnenkyňa Lucie Fuková. Dôraz kladie na to, že Rómovia zdieľajú rovnaké ambície a túžby ako ostatní. Táto akcia je podľa nej príležitosťou na posilnenie vzájomného porozumenia a spolupráce na lepšej budúcnosti. Na akciu bude nadväzovať rad ďalších stretnutí a workshopov, ktoré sa zamerajú na špecifické témy a budú pokračovaním tejto iniciatívy. „Dôležité pre nás je udržať motiváciu rómskych rodín aj v budúcnosti,“ prezrádza Nikolas Petik.

Zároveň plánuje spolu s ďalšími troma účastníčkami vzdelávacieho projektu MPSV zriadenie neziskovej organizácie, ktorá bude poskytovať poradenské služby v oblastiach sociálnej práce, vzdelávania a voľnočasových aktivít, vrátane športových, tanečných, hudobných a rozvojových krúžkov. Tieto aktivity, spoločne s komunitnou prác, majú potenciál výrazne zlepšiť vyhliadky rómskych detí na úspech vo spoločnosti.

Fotogaléria

Redakcia spravodajstva a Erik Hilár Lakatošovie PRESS.TV

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama