20. októbra 2023

Slzy v očiach, zdvihnuté ruky, piesne podobné gospelu spievaného v amerických černošských kostoloch. Tak to vyzerá keď sa modlia Rómovia. No ako náhle skonči ich Bohoslužba začnú sa venovať ohováraniu, preklínaniu a vystatovaniu bohatstvom kto má na sebe najviac zlata.

Prednedávnom sa v Anglicku rómovia pochádzajúci zo Slovenska pobili medzi sebou kvôli pastorom. Jeden z nemenovaných pastorov bol najvyšším z cirkvi dočasne poverený viesť pastorizáciu,  no pre neschopnosť ho museli odvolať, ten odísť však nechcel a napokon sa to vyvrtlo do takej bizarnej situácie, že rodiny sa pobili medzi sebou.

“Jediný, kto dokáže zmeniť Rómov je Ježiš Kristus. Nedokážeme sa zmeniť sami, ani pastori a vedúci zborov nie sú schopní premeniť našu komunitu. Je to Boh, kto mení naše životy. Cez neho je všetko možné!” Cituje  vo svojom výroku rómsky pastor Peter Pecha
Pastor
 je označenie duchovného niektorých protestantských cirkví.[1] Tento titul sa používa hlavne v anglicky hovoriacich krajinách Týmto pomenovaním sa kladie dôraz na pastoráciu čiže pastierske vedenie členov cirkvi.

Slovo pastor je odvodené z latinského označenia pastier. Aleluja je výraz, ktorý má význam Chváľte Pána, poprípade Chváľte Pána. Tento termín je zložený z rozkazovacieho spôsobu slovesa chváliť a skrátenej podoby pomenovania Boha. Vyskytoval sa v žalmoch Starého zákona a bol prevzatý kresťanskými cirkvami. Aleluja sa postupne stalo jedným z najpočetnejšie používaných obradných výrazov a je charakteristické pre dobu Veľkej noci, kedy sa vzdáva chvála Bohu, ktorý vzkriesil Krista.

Celosvetovú obľubu si získala pieseň Leonarda Cohena z roku 1984 s názvom Hallelujah, ktorú potom upravilo a naspievalo mnoho spevákov svetových mien a melódia bola použitá aj vo filmoch.

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama