9. marca 2023

Prípad sa stal zhruba pred rokom v obci Svinice v Trebišovskom okrese. Vtedy mala Sara iba 5 rokov keď jej ublížil veľmi nebezpečný 54- ročný recidivista MB. Sarin otec zomrel krátko potom keď sa ona narodila mamička si po čase našla známosť.Nikto netušil, že ide pedofila, ktorý urobí malej Sare aj jej mamičke zo života peklo. Prefíkaný recidivista namotal pani Lýdiu len aby sa dostal k malej Sáre na ktorej vykonal sexuálne praktiky.

Dvanásť a polročný trest sa nebezpečnému recidivistovi nepáčil a tak sa voči rozsudku odvolal. Krajský súd v Košiciach tak rozhodol v jeho prospech a celu vec vrátil späť na okresný sud v Trebišove na doplnenie v danej veci. Mikuláša dnes predviedla košická eskorta pred sudcu okresného súdu v Trebišove pričom boli vypočutý aj samotní svedkovia. Pri výsluchu bola prizvaná aj tlmočníčka z maďarského do slovenského jazyka Samotne pojednávanie sa napokon rýchlo skončilo pre neúčasť psychológa, ktorý mal byť prítomný pri výsluchu 13 ročného svedka brata znásilnenéj 5 ročnej Sáry. Sudca okresného súdu v Trebišove odročil pojednávanie na 18 mája.Rodina je z predchádzajúceho verdiktu rozhorčená.

Vyjadrenie v danej veci  pre PRESS.TVCrime nám poskytla hovorkyňa PhDr. Anna Pančurová

Krajský súd v Košiciach v odôvodnení svojho rozhodnutia v predmetnej veci uviedol okrem iného takéto dôvody:

Krajský súd v Košiciach zrušil rozsudok Okresného súdu Trebišov  zo dňa 13. 09. 2022 sp. zn. 5T/6/2022 a vrátil ho prvostupňovému súdu na opätovné prejednanie a rozhodnutie, pretože doposiaľ vykonané dokazovanie a jeho výsledky podľa odvolacieho súdu neposkytujú ucelený a jednoznačný obraz, na základe ktorého by bolo možné konštatovať správnosť skutkových zistení v prejednávanej trestnej veci. Na preukázanie viny obžalovaného Mikuláša B. musí súhrn priamych a nepriamych dôkazov tvoriť logickú, ničím nerušenú sústavu navzájom sa doplňujúcich dôkazov, ktoré vo svojom celku nielen spoľahlivo preukazujú všetky okolnosti žalovaného skutku a usvedčujú z jeho spáchania obžalovaného, ale súčasne vylučujú možnosť iného záveru.

Odvolací súd  uznesením poukázal aj na chybu prvostupňového súdu  v trestnom konaní, keď tlmočnícky úkon v ňom vykonal tlmočník, ktorý nebol zapísaný v zozname tlmočníkov, preto bude potrebné v novom konaní pribrať tlmočníka zapísaného v zozname tlmočníkov pre maďarský jazyk. Zároveň uviedol že vykonanými svedeckými výpoveďami a znaleckým dokazovaním neboli objasnené všetky okolnosti žalovaného skutku. Len po doplnení dokazovania opätovným výsluchom svedkov, obžalovaného a znalkyne Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ Košice a po doplnení znaleckého dokazovania bude možné vo veci znova rozhodnúť.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV Crime

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama