23. mája 2023

V piatok (19.05.2023) vo večerných hodinách bola vykonaná v jednom z prešovských barov policajná akcia. Išlo o akciu, ktorá sa konala v spolupráci s Inšpektorátom práce v Prešove, Colného úradu v Prešove, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj príslušníkov Mestskej polície Prešov.

Bolo preverované podozrenie nelegálneho zamestnávania osôb, kontrolované bolo dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov neplnoletým osobám i pátranie po hľadaných a nezvestných osobách. Do výkonu bolo nasadených 77 policajtov, nechýbali ani služobné psy.

Počas akcie bolo zistené, že 8 mladistvých osôb bolo pod vplyvom alkoholu, 4 maloleté osoby sa na mieste akcie nachádzali bez sprievodu zákonného zástupcu a 1 dospelá osoba nedokázala hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Počas akcie nedošlo k narušeniu verejného poriadku. Informovala o tom pre PRESS.TVCrime, hovorkyňa KRPZ Prešov Jana Ligdayová

Foto a video Lustračne PRESS.TV

 

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama