11. novembra 2023

Prednedávnom polícia SR zaznamenala na TikToku prípad keď sledovatelia kybernetický šikanovali užívateľa ten napokon vyskočil z balkóna šiesteho poschodia. Ďalej v poslednom čase sa tiež na spomínanej čínskej sieti rozmnožujú skupiny, ktoré si výberu určitých ľudí a zámerne ich šikanujú, a to takým spôsobom, že na dané osoby pália sviečky (Vykonajú rituálne woodu), zverejňujú fotografie ich najbližších.
Podľa odborníkov je to cesta k vzbudeniu pozornosti a rýchleho zárobku. Výnosy z Gyfou sú za nemalé peniaze, denne si tak užívateľ ktorého sledujú zhruba 500 ľudí zarobí viac, ako 360 eur a toto je práve psychologicky ťah na sledovateľov ktorí si ani z pravidla neuvedomujú, že celé divadlo je iba hrané, ktoré následne vyústi až do kyberšikany len aby čo najviac ľudí pritiahli na svoj stream na ktorom reálne zarábajú nemalé peniaze.

Zasielanie útočných mailov, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe, či ohováranie v diskusných fórach už od júla minulého roka rieši aj polícia. Novela trestného zákona už totiž definuje kybernetickú šikanu ako trestný čin, za ktorý hrozí páchateľovi až 3 roky za mrežami.

Podľa polície je dôležité, aby sa občan, ktorý sa stane obeťou tohto trestného činu, ihneď obrátil na najbližšie oddelenie Policajného zboru SR a v žiadnom prípade sa nesnažil vec vyriešiť sám. „Dôležité je získať elektronické dôkazy potrebné na zistenie a usvedčenie páchateľa. Preto je potrebné, aby si občan uchoval aj v elektronickej forme doručené alebo zverejnené materiály, ktoré preukazujú spáchanie tohto trestného činu,“ pripomína slovenská polícia.

Aj UNIQA eviduje nárast hlásení súvisiacich s kyberšikanou. „Šikana cez internet sa deje najčastejšie cez hanlivé komentáre k fotografiám, zastrašovanie a vydieranie cez správy či neoprávnené zverejňovanie intímnych fotografií či videí na internete, ďalej je to kradnutie identity či posielania správ z falošného profilu, tvorby posmešných stránok o šikanovanej osobe ale aj vytváranie skupín na sociálnych sieťach proti šikanovanej osobe,“ vysvetľuje Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku UNIQA.

Rôzne druhy kyberšikany

 • Kyberharašenie – Je asi tým najbežnejším druhom kybernetického šikanovania. Predstavuje neustále kontaktovanie obete pomocou SMS správ, e-mailov a iných správ.
 • Kyberstalking – Podobný postup. Útočník neustále sleduje svoju obeť a narúša jej súkromie a pocit bezpečia v internetovom prostredí prostredníctvom sociálnych sietí, mobilu i počítača.
 • Kybergrooming – šikanovaný je nútený k osobnej schôdzke. Ide o postup predátorov často uplatňovaný voči deťom a mladistvým spojený s vydieraním.
 • Flaming – Slovné napádanie, kedy útočník chce rozdúchať hádku alebo nepríjemnú diskusiu. Títo ľudia sa neboja ani vulgarizmov, rasizmu alebo osobných urážok.
 • Sexting – Spočíva v posielaní a zverejňovaní textov, fotografií alebo videí so sexuálnou tematikou.

Kyberšikana je veľmi nebezpečná a môže mať katastrofálne následky. Verejné zosmiešňovanie a bezmocnosť sa brániť vedú v mnohých prípadoch k silnému psychickému poškodeniu – depresiám, poruchám spánku, pochybnostiam, pocitom menejcennosti, strachu alebo k odchodu do ústrania. V niektorých prípadoch môže dokonca skončiť samovraždou alebo pokusom o ňu. Najohrozenejšou skupinou sú deti a mladiství. Nie je výnimkou, že postihnutý hľadá útechu v drogách a omamných látkach, čo môže skončiť veľmi ľahko závislosťou.

Ako sa brániť a ako pomôcť deťom, ktoré sa stali obeťou kyberšikany

Podľa odborníkov je najdôležitejšia edukácia detí a mladých ľudí, aby boli schopní kyberšikanu rozpoznať. Pokiaľ sa niekto z nich stane obeťou, zásadné je vždy za ním stáť a poskytnúť mu pomoc. Problém musí ako rodičia, tak aj škola brať veľmi vážne a konať.

Nenúťte dieťa, aby si to vyriešilo samé, ale zasiahnite. Uschovajte si čo najviac dôkazov, riešte situáciu v škole a navštívte školského psychológa, poraďte sa o obrane, náprave vzťahov, ošetrení vzniknutých psychických zranení. Vyslovte svojmu dieťaťu podporu a ubezpečte ho, že sa na vás môže spoľahnúť v každej situácii,“ radí psychologička Inka Grohoľová.

Aké kroky teda podniknúť?

 • snažiť sa rozhovorom so šikanovaným zistiť stupeň závažnosti
 • uložiť komunikáciu, ktorá prebieha v príslušnej skupine, vo vlákne na sociálnych sieťach, viesť si podrobné záznamy, kedy a čo sa v komunikácii vyskytlo
 • kyberšikana je trestný čin: okamžite ju ohlásiť polícii
 • na šikanujúcu osobu prostredníctvom príslušného média nereagovať, nevysvetľovať, nebrániť sa – to by vyvolalo len ďalšie kolo urážok
 • šikanovanému dieťaťu sprostredkovať psychologickú pomoc, najmä ak sú jeho sebadôvera a sebahodnotenie podlomené, a naďalej mu byť oporou
 • naučiť svoje dieťa na sociálnych sieťach a weboch funkciu „blokovať“, prípadne „nahlásiť“; niektoré weby majú navyše tlačidlá, ktoré umožňujú hlásiť incidenty priamo na bezpečnostné centrum Child Exploitation and Online Protection Command (CEOP) organizácie National Crime Agency
 • ak máte poistené kybernetické riziká, okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne

„Ak niekto bude na internete šikanovať  Vás alebo Vaše dieťa, treba zavolať na asistenčnú službu a prípad nahlásiť, poisťovňa zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu. Takisto máte nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov. Naše skúsenosti hovoria, že právnici poisťovne bývajú veľmi efektívni pri riešení takýchto citlivých sporov. Poisťovňa v takomto prípade zabezpečí mazanie útočných či dehonestujúcich správ, blokovanie profilu útočníka a poskytuje tiež ďalšiu právnu a IT asistenciu,“ radí manažér poistenia majetku UNIQA Zdeněk Hruška.

Kyberpoistenie kryje nielen kyberšikanu ale ide o komplexnú ochranu pred poškodzovaním online povesti. Toto pripoistenie sa vzťahuje tiež na odcudzenie fotografií z mobilu a na ich zverejnenie, pokiaľ k ich odcudzeniu dôjde z dôvodov zneužitia identity poisteného, prípadne pokiaľ zverejnením dôjde k poškodeniu online povesti klienta. Za poškodenie on-line povesti sa považuje: ohováranie, urážka a nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote.

„V prípade poškodenia on-line povesti alebo ak sa stanete obeťou kyberšikany, poisťovňa sa snaží v prvom rade o tzv. „Cleaning“ – odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií, prípadne  tzv. „Flooding“ –  vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na úhradu právnych krokov voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila ako aj voči vydavateľovi alebo webhostingovej službe, na stránkach ktorej boli negatívne informácie o poistenom zverejnené,“ vysvetľuje Z. Hruška z UNIQA. Zdroj:https://touchit.sk/

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama