26. októbra 2023

Ficova nová vláda po včerajšku keď prebrala do rúk  moc a ukázala kto je pánom Slovenska prepustila z úradu splnomocnenca  pre rómske komunity Jana Hera. Túto informáciu, že splnomocnenec v úrade  končí nám pre PRESS.TV dnes  potvrdila Mgr. Michaela Kotradyová  PR/ Komunikačné Kancelária splnomocnenca vlády. Ten sa dnes vyjadril a podakoval sa všetkým na sociálnej sieti

RAZ NIEKTO MÚDRY POVEDAL…poďakovanie od Jána Hera

„Bieli učitelia so sebou do školy priniesli svoje belošské pravidlá – hod – noty, ktoré úplne popierali môj svet. Nenápadne, ale jasne vraveli: všetci ktorých som si kedy vážil a mal rád, boli nevzdelaní a nezodpovední darmožráči.“ Carl Upchurch, Convicted in the Womb

Nikdy som netajil tým, že som z generačnej chudoby, že moja matka bola analfabetka a otec alkoholik. Mojou osobnou záchranou bola moja teta, Rómka a jej prijatie mňa do pestúnskej starostlivosti. Toto „záchranné lano“ nemá len tak niekto z marginalizovaných rómskych komunít, a preto som vďačný človek. Pod jej krídlami som vyštudoval nie len základnú školu, ale aj strednú a vysokú. Postupnými krokmi zo školstva mi prišla ponuka – ponuka zastupovať ako splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity nás Rómov. Prijatie ponuky nebolo len mojim rozhodnutím, ale aj mojej manželky a našich detí.

Moja vďaka patrí môjmu tímu a každému zamestnancovi. Každý jeden z týchto ľudí je na Úrade splnomocnenca pre rómske komunity z presvedčenia, presvedčenia pre vás Rómov, pre vás marginalizované rómske komunity v generačnej chudobe. A túto ich prácu si vážim!

Pripravili sme nové programové obdobie na nadchádzajúce roky tak, aby sa do obcí s prítomnosťou rómskych komunít dostala adresná a efektívna pomoc. Dôraz som kládol na podporu a rozvoj rómskej rodiny aj prostredníctvom nového národného projektu Rozvojové tímy I. Bojoval som za odstránenie segregácie vo vzdelávaní na všetkých úrovniach a eliminovaní dvojzmennosti na školách. Začal som pripravovať definíciu ranej starostlivosti vo vzdelávaní, ktorá je kľúčová pre zabezpečenie dôstojného života.

V spolupráci s príslušnými rezortami sme pripravili riešenia na zvýšenie zamestnanosti: vytvorením tréningových centier pri stredných odborných školách, prípravou výziev na predkladanie návrhov projektov sociálnych inovácií zameraných na podporu zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vytvorením možnosti podpory v oblasti zamestnávania a analýzou uplatňovania sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní zo strany štátnych orgánov. Takisto sme pripravili podmienky pre zlepšenie občianskej a technickej infraštruktúry v obciach zapojených do projektu rozvojových tímov – komplexné riešenia s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov lokalít, svojpomocnú výstavbu obydlí, prístup k pitnej vode.

Vyzývam demokraticky novozvolenú vládu, aby tak dôležitú tému a úrad zanechali apolitickou. Iba človek, ktorý pozná jazyk generačnej chudoby a má okolo seba odhodlaný súdržný tím, dokáže spraviť pokrok, dňom možno neviditeľný, týždňami možno nepochopiteľný, ale mesiacmi zreteľný pre generačnú chudobu rómskych komunít.

S vierou, odvolaný splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero

Video nájdete tuhttps://www.facebook.com/watch/?v=719065096946367&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama