13. apríla 2024

Článok z 9. 4. 2024

  20. 3. 2024 rozhodoval senát Krajského súdu v Prešove pod sp. zn. 8Tpo/10/2024 o našich sťažnostiach a sťažnosti prokurátora, ktorý mi chcel predlžiť väzbu o ďalších 7. mesiacov . Ja a môj advokát sme poslali sťažnosti  cca na 50 stranách.

 Krajský súd v Prešove zrušil napadnuté uznesenie Okresného súdu v Poprade sp. zn. 4 Tp/15/2023 a predĺžil mi väzbu o ďalších 3 mesiace. Prokurátorovi sťažnosť zamietol.

 Krajský súd v uznesení naše sťažnosti zúžil na cca 3 ½ strany a nevysporiadal sa  so všetkým  čo bolo uvedené v sťažnostiach. Súdna moc rada používa spojenie, že uznesenie je arbitrárne.  Súd proste svojvoľne odignoroval podložené a dokázané  tvrdenia v našich sťažnostiach.  Nezaoberal sa , že už 12 mesiacov som nedostal možnosť  sa vyjadriť k všetkému  čo sa mi kladie za vinu, aj keď Trestný poriadok  píše niečo iné.

Vyšetrovateľ ma rok na stole dôkazy, ktoré svedčia o mojej nevine a súd, ktorý ma dodržiavať  ústavou garantovanú rovnosť zbraní a právo na spravodlivý súdny proces to proste opomenul a nevysporiadal sa s tým  – veď načo. Hlavne že sedím.  Mňa, že vraj priamo usvedčujú výpovede svedkov, ku ktorým som nedostal rok možnosť sa do vyjadrovať  a obhájiť. A pritom ty istý svedkovia dokázateľne klamú vo svojich výpovediach, potvrdili organizovanie tejto činnosti voči mne a predložili dôkazy, ktoré sú evidentne falošné.   Súd nemá potvrdené zákonným spôsobom ich pravosť. Aj keď súd  má vychádzať s dôkazov, ktoré sú dokázané a nemôže sa opierať o subjektívne – nepodložené tvrdenia. 

Súd sa aj doslovne vyjadril, „týmito konkrétnymi skutočnosťami, ktoré zabraňujú nahradiť väzbu je majetková povaha trestného činu, jej rozsah, vrátane obdobia  údajného páchania, sofistikovaný spôsob jej údajného páchania, vysoko pravdepodobný motív ziskuchtivosti, možná výrazná schopnosť obvineného manipulovať a usmerňovať rozhodovanie iných osôb v spojení so schopnosťou využívať k tomu elektronické prostriedky a ako na to poukazoval už okresný súd, prispôsobovať sa vzniknutým podmienkam, ktoré vytvárali stále väčší tlak na dopĺňanie ďalších úkonov, ktoré sa na teraz javia ako fiktívne, pre budúcich zákazníkov.“

Ja len uvediem fakty: súd ma k dispozícií znalecký posudok mojej osoby, ktorý dal vypracovať štát a hovorí, že nemám  tendenciu klamať a nemám deviantné  sklony pre páchanie trestnej činnosti, doteraz neboli dokázané tvrdenia „údajných poškodených“, nie sú hotové znalecké posudky  na „elektronické prostriedky“ a listinné dôkazy. Súd ma k dispozícii účtovníctva firiem,  ktorými si zarábam legálne. Tak neviem  o čo sa zákonne a reálne opiera Krajský súd, ktorý ma byť nositeľom práva a spravodlivosti  pre každého rovnako. Aj kvôli údajnej nedokázanej výške škody, krajský súd ma názor, že sa nedá nahradiť u mňa väzba.

 Ale súd zabúda, že v každom konaní by mali byť strany sporu za každých okolnosti si rovné a hlavne súdy by mali  na to dbať. Do dnešného dňa aj  keď sa budem opakovať som nedostal možnosť aj keď mi to zákon aj ústava zaručuje sa vyjadriť k všetkému, čo sa mi kladie za vinu.  OČTK keby predo mnou nezatajovali výpisy účtov, ktoré hovoria o mojej nevine a brali do úvahy moje reálne dôkazy – tak by údajná výška škody nebola žiadna. Ak by mi bolo dovolené to dokázať.

Poukazujem na praktiky orgánov verejnej moci, nie len v mojom prípade a nie len na najvyššom súde, ako  sa nedávno vyjadrili predstavitelia vlády. Mať moc nie je výsada, ale zodpovednosť a často sa mylne používa na subjektívne účely, ako zastrašiť a zničiť nepohodlnú osobu a jeho rodinu.

Redakcia spravodajstva a Erik Hilár Lakatošovie PRESS.TV a www.crime.sk

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama