22. apríla 2024

Poznámka redakcie článok vydávame v plnom a nezmenenom znení od samotného autora Tomáša Udiča, ktorý je na Slovensku väzobne stíhaný.

  Ako som písal v predchádzajúcich článkoch veľký „kameň úrazu“ vo veľa konaní sú dôkazy. Často sa stáva, že OČTK aj súdy ignorujú, prehliadajú, alebo sa vôbec nezaoberajú dôkazmi a výpoveďami obvinených. Často sa OČTK a súdy jednostranne opierajú, len o výpovede neoverené a nepotvrdené tvrdenia podávateľov oznámení či údajných poškodených. Aj keď na začiatku konania je vyššia miera pravdepodobnosti, ktorá sa má počas základnej lehoty objektívne preskúmať. Nemožno obviniť človeka len na základe dohodou, nepodložených a neoverených tvrdení. Je to také slovenské. Zákon má v tom jasno.
Podľa § 2 Trestného poriadku : Ods. 4 „ Každý, proti komu sa vedie trestne konanie považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví
právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu .“ Ods. 7 „ Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná….“ Ods. 10 „ OČTK postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné
pochybnosti.

OČTK s rovnakou starostlivosťou objasňuje okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako ak okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivo rozhodnúť…“ U mňa OČTK 7 mesiacov zatajovali výpisy účtov, ktoré usvedčujú údajných poškodených, že klamú a potvrdzujú moju nevinu. Rok má OČTK moje doplnenia, notársky overené zmluvy a nič. Ignorujú to, ako keby som nič neposlal. Vyšetrovateľ nepovažuje za potrebné dopočuť ku mojím reálnym faktom svedkov a nechce urobiť konfrontácie a to som 12. mesiacov vo väzbe. § 125 tr. poriadku ods. 1 konfrontácia: „ Ak výpoveď obvineného v závažných okolnostiach nesúhlasí s výpoveďou svedka a rozpor nemožno vyjasniť inak, môže byť obvinený postavený tejto osobe tvárou v tvár“. Ja o to žiadam už rok a OČTK nič.

Na mňa bol vypracovaný znalecký posudok, ktorý hovorí , že nemám tendencie klamať a že hovorím pravdu. Že u mňa nie sú žiadne deviantne sklony k páchaniu trestnej činnosti. A preto, že to OČTK a súdu proste nevyhovuje – ignorujú štátom vypracovaný znalecký posudok a pokračujú vo svojich subjektívnych a neoverených tvrdeniach, aby si odôvodnili nezákonnú väzbu. Aj keď Ústava
SR garantuje na „oko“ právo na obhajobu, spravodlivý proces a rovnosť zbraní. Vyšetrovateľ sa u mňa rozhodol, že ma vypočuje na konci lehoty väzby, „ že vraj je to taktika“ . Ale Trestný poriadok hovorí niečo iné. Mate aspoň teoretické právo vyjadriť sa k všetkému čo sa
vám kladie za vinu, aj keď o 12 mesiacov. To je prednostné a urýchlene . A nedaj bože uvediete nové skutočnosti, alebo to čo ma OČTK už rok na stole. Čím ste dlhšie vo väzbe, tým je ťažšie zákonne dokázať svoju nevinu, lebo OČTK a a súdy si musia nejako – akýmkoľvek spôsobom ospravedlniť a odôvodniť vašu „nezákonnú väzbu“.

Ešte v máji 2023 som podal aj trestné oznámenie o porušenie právomoci verejného činiteľa. Doteraz ani výsluch, ani žiadna informácia kde, čo, ako – proste úplne odignorované. Trestný poriadok, zákony a Ústava SR majú veľa paragrafov, odsekov, článkov, aké práva ma obvinená osoba, osoba zbavená slobody. Ale sú to len teoretické práva na obhajobu a spravodlivý proces. Často sa vaše dôkazy a reálne podložené tvrdenia nedostanú ani do spisu a súd proste odmietne dokazovanie, lebo tak sa dohodnú. Hovorí a píše sa o tom v médiách, hovoria o tom politici, alebo OČTK a súdy si to veselo robia ďalej a ľudia sedia nezákonne vo väzbe a trpí nevinná rodina a priatelia, lebo niekto môže.

Foto: Archívne

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama