3. apríla 2024

Rozhovor 3.: V tejto časti chcem poukázať na podania, podnety, dôkazy ktoré podávajú obvinení a podľa trestného poriadku máme právo – že vraj od začiatku konania vyjadriť sa ku všetkému, ku všetkým skutočnostiam čo sa nám kladú za vinu. Môžeme uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy, slúžiace na našu obhajobu. Ale skutočnosť je úplne iná. Ja, od svojho väzobného stíhania, som už od apríla 2023 poslal OČTK cca 30 návrhov na dokazovanie, podnetov, dôkazov a tr. oznámení. Myslím, že nebudem sám, čo mu OČTK ignorujú dôkazy.

Aj keď dokazujeme svoju nevinu, na čo máme teoretické právo, nedovolia nám ju dokázať. A bohužiaľ aj súdy, úplne, často ignorujú práva, lebo prokurátor je proti a je potrebné to nejako „odôvodniť“. Každý kto bol vo väzbe, alebo rodinný príslušník väznenej osoby vie, aká drahá je „obhajoba“ vo väzbe. Ak nemáte na nákup, mate právo poslať dve listy na mesiac na náklady štátu. Inak ak sa chcete brániť, musíte si všetko platiť sám – lepšie povedané vaša rodina musí. Najlacnejšie doručenie úradnej pošty s potvrdením o odoslaní, aby neboli pochybnosti, stojí u nás 2,20€ a inú možnosť, ako komunikovať a písať nemáte.

Aby som ušetril, posielal som v jednej obálke viac mojich podaní, ktoré mnou poverená osoba v mojom mene podávala zákonným spôsobom. Moje podania obsahovali moje údaje – pravdivé údaje a podpis osoby, ktorá to za mňa zasielala v zastúpení. Poslal som ich a čakal, že konečne niekto sa bude nimi zaoberať. Mesiac, dva nič, pol roka nič. Upozorňujeme na súde v ďalších podaniach a stále nikto nič. OČTK ignoruje, nerieši, keď dávate návrhy, poukazujete na reálne dôkazy. Oni si idú stále svoje a odpoveď prokurátora je, že nevedeli kto posielal tie podania tak mysleli si, že to anonym, keďže ja som vo väzbe a nemohol som ich z vonku poslať. & 62 ods. 3 Tr. poriadku hovorí: „Podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa, alebo obsahuje nepravdivé údaje o totožnosti odosielateľa sa považuje za anonymné podanie, to platí aj pre trestné oznámenie. Ak z obsahu anonymného podania nevyplýva dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, OČTK nie je povinný anonymne podanie vybavovať“. Aj keď som označil a uviedol svoje pravdivé údaje totožnosti a mnohé podania a oznámenia mali do oči bijúce dôvodné podozrenia, že bol spáchaný tr. čin, OČTK moje podania proste

rok ignorujú a vehementne sa snažia ich prehliadať a neriešiť. Podal som aj tr. oznámenie za porušenie právomoci verejného činiteľa – dokonca mi tak zmarili aj zákonnú možnosť podať odvolanie – sťažnosť, lebo som samozrejme zmeškal lehotu, lebo nevedeli, že je to odo mňa. Nadriadený orgán sa nám doteraz nevyjadril . Niektoré podania už bude rok, čo sa podali a OČTK ich ďalej ignoruje a neriešia – veď nedaj bože by som dokázal svoju nevinnú. PS.: 8. 11. miesto toho, aby OČTK riešila moje reálne podania, urobili nezákonnú domovú prehliadku v Bardejove, kde nič nenašli a zobrali to na čo nemali právo, napr. dokumenty aj s iných občianskoprávnych konaní či osobné veci mojej rodiny – tlačiarne do dnes nie sú vrátené. Kde je spravodlivosť?Ústava SR čl. 12 ods. 1. hovorí: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. „ods. 4. hovorí: „ Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“Ústava SR je najvyšší zákon SR, ale OČTK a často aj súd ju úplne ignorujú a je to len ilúzia na spravodlivosť a práva. https://www.slovenskyreporter.sk/7-rokov-na-slovensku/?amp=1

Pokračovanie na budúce.

Redakcia spravodajstva a Erik Hilár Lakatošovie PRESS.TV a www.crime.sk

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama