,
30. apríla 2024

KTO JE DAVID BEŇÁK A PREČO BY HO MALI RÓMOVIA Z ČIECH VOLIŤ ?

David Beňák je náš rómsky kandidát na europoslanca. Rómovia z Českej republiky teraz máme možnosť zmeniť budúcnosť a zmeniť našu situáciu. David Beňák je zástancom rómskeho národa. Jeho volebný program myslí na lepší život Rómov v Českej republike. Poďme k voľbám 7. -8. 6. 2024. Zvoľme ho do Európskeho parlamentu. Kandiduje za hnutie ÁNO s číslom 17. Uvádza Martin Miko rómský aktivista pre PRESS.TV

PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS.

David sa narodil na severe Čiech, už ako malý sa musel starať o postihnutú mamičku a mladšiu sestru. Ako jeden z mála sa vymanil z kliatby rómskej predestinácie a dosiahol najvyššie vysokoškolské vzdelanie.

Narodil  sa 14. apríla 1979, s manželkou a dcérou žije v Lysej nad Labem. Absoloval  Strednú priemyselnú školu v Moste, odbor strojárstva, potom Vyššiu odbornú školu sociálno-právnu aj v Moste, magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, následne po piatich rokoch nastúpil a v roku 2019 zakončil ďalšie štúdiá pedagogiky doktorandským titulom.

Je odborník, ktorý má rád výzvy. Verí v to, že ľuďom sa má pomáhať. Rád rozbieha nové projekty. Má dlhodobé skúsenosti s realizáciou rôznych projektov, ich dizajnom a tiež s ich úspešnou realizáciou. Riešenie problémov vníma ako požiadavku. Efektivita, zmysluplnosť, samostatnosť, zodpovednosť, lojalita nie sú preňho prázdnymi pojmami. Pri práci využívam funkčné prvky z biznisu (brainstorming, mentoring, SMART definovaní úkolu, projektové riadenie, inovácie apod.). Zároveň  je mu blízka filantropia.

– Má pokročilé znalosti a prehľad z oblasti dotačnej politiky (pásaní a riadenie neinvestičných projektov, tvorba dotačných riadení apod.).
– Dlhodobo spolupracuje s radom neziskových organizácií. – Baví ho sledovať novinky z celého sveta, navštevovať konferencie a stáže, ktoré ho inšpirujú k vyriešeniu nefunkčných záležitostí v štátnej sfére a tiež predávaní jeho skúsenosti ako lektor. – Úrad, kde  10 rokov pôsobil, patril k tým najviac inovatívnym ktorá zabespečuje prácu.

PREČO KANDIDUJEM DO EUROPARLAMENTU?

Pretože zastávať záujmy slabších tam, kde vznikajú zákony na ich ochranu je dôležité. Legislatíva EÚ zásadne ovplyvňuje legislatívu Českej republiky.

Na akej agende sa chcem v europarlamente podieľať ?

Na tej, ktorej rozumiem. Integráciu sociálne slabých a integráciu Rómov. Pomôcť tým, ktorí to potrebujú. V štátnej správe sa štvrť storočia zaoberám sociálnou problematikou, integráciou menšín, tvorbou zákonov a vzdelávaním mládeže.

PREČO KANDIDUJEM ZA ÁNO ?

Som založením sociálny demokrat a dnes iba hnutie ÁNO združuje voličov, ktorým rozumiem a ktorým viem pomáhať.

POMOC SLABÝM, VZDELANIE MLADÝM, TO JE MOJA ÚLOHA

​Chcem žiť v štáte, ktorý aktívne rieši sociálne problémy. Ľudia bývajú, majú prácu, deti majú dobré vzdelanie. Sme spoločnosť netolerujúca diskrimináciu, rasizmus.

Sme spoločnosť, ktorá je hrdá na civilizačné normy, zásady a pravidlá našej kultúry. Štát chce a vie pomôcť tým, ktorí stroskotajú na pracovnom trhu. Sociálne dávky nie sú štandardom, ale pomocou v núdzi.

ROMSKÁ KOMUNITA NEDOKÁŽE SAMA VYRIEŠIŤ DOSTUPNOSŤ BÝVANIA, DISKRIMINÁCIU VO VZDELÁVANÍ, DISKRIMINÁCIU V ZAMESTNANÍ

Integrácia rómov postupuje pomaly. Dielom neschopnosti štátu, dielom neschopnosti rómskych elít, dielom arogancie a rigidnosti „bielej väčšiny“. Ale mám pred sebou ešte mnoho rokov, kedy sa mi snáď aspoň o niečo podarí tieto zavedené poriadky nabúrať.

MUSÍME SA SÚSTREDIŤ NA PROBLEMATIKU:

-Vzdelanie Rómov v špeciálnych programoch a školách.

-Vysoká nekvalifikovanosť Rómov.

-Počet Rómov vo výkone trestu.

-Rómske deti v inštitucionálnej náhradnej rodinnej starostlivosti.

Rómovia z Česka preto nezabudnite, že máte jedinečnú šancu si zvolit svojho rómskeho zástupcu v europarlamente !

Redakcia spravodajstva a Erik Hilár Lakatošovie PRESS.TV

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama