12. októbra 2023

Verejnosť môže prispieť na pomoc po zemetrasení na konto nadácie PSK Prešovský samosprávny kraj (PSK) pomáha rodinám a jednotlivcom zasiahnutým pondelkovým zemetrasením.

Krajská nadácia je už druhý deň otvorená pre prijímanie žiadostí o pomoc od dotknutých osôb. Aktuálne tiež zverejnila účet, na ktorý môže týmto obyvateľom prispieť i široká verejnosť. Župa na najbližšom krajskom zastupiteľstve zároveň vyčlení ďalšiu finančnú pomoc. Predbežne by malo ísť o čiastku 100-tisíc eur.Situácia po pondelkovom zemetrasení je vo viacerých obciach Prešovského kraja , najmä v okresoch Humenné, Medzilaborce, Stropkov a Vranov nad Topľou, naďalej vážna.

Dotknuté samosprávy a osoby, ale aj prešovská župa, počítajú škody na majetkoch. PSK v tejto súvislosti prináša prvé formy pomoci zamerané na zmiernenie dosahov pondelkového zemetrasenia. Pripravená pomáhať je krajská nadácia. Už o jedenásť dní (23.10.) rozhodne o ďalšej finančnej pomoci rodinám v núdzi a najviac zasiahnutým zemetrasením tiež krajský parlament. Malo by ísť o sumu 100-tisíc eur, ktorá nateraz nemusí byť konečná.Nadácia PSK pre podporu rodiny v prvej fáze pomáha konkrétne rodinám a jednotlivcom.

Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci nájdu na nadačnej stránke www.nadacia-psk.sk.Je potrebné ju vyplniť a zaslať mailom, poštou alebo doručiť osobne, prípadne v súčinnosti s poslancami za konkrétny okres.

Po doručení žiadostí zasadne Správna rada nadácie, ktorá rozhodne o prerozdelení finančných prostriedkov medzi žiadateľov.Na pomoc obyvateľom zasiahnutých zemetrasením môže prispieť aj široká verejnosť, a to ľubovoľným príspevkom na konto nadácie PSK na účet IBAN: SK62 0900 0000 0051 5295 2003 s poznámkou pre príjemcu: zemetrasenie.

Získané finančné prostriedky budú prerozdelené medzi dotknuté rodiny a jednotlivcov.V druhej fáze sa chce PSK zamerať na pomoc priamo postihnutým obciam v súčinnosti s vládou SR, pričom v tomto smere by mohli byť využité prípadné príspevky od darcov pre verejný sektor, partnerov prešovskej župy, prípadne z iných krajov či zo zahraničia.

Solidaritu s Prešovským krajom a jeho obyvateľmi v tejto zložitej situácii už prejavil cezhraničný partner PSK – Malopoľské vojvodstvo. V najbližších dňoch by sa mala konkretizovať forma jeho pomoci pre najviac zasiahnuté oblasti prešovského regiónu.

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama