1. júla 2024
CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
27. JÚNA 2024

Dnešné rozhodnutie parlamentu je toxickým príkladom dešpektu k ľudským právam. Parlament v extrémne krátkom legislatívnom procese zredukoval naše právo na pokojné zhromaždenie. Amnesty International vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby v súlade s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska tento drakonický zákon vetoval. 

PODPÍŠTE PETÍCIU PRE PREZIDENTA

Je dôležité si uvedomiť, že tento zákon zavádza drastické obmedzenia nielen pre naše právo na pokojné zhromažďovanie, ale aj pre ďalšie ľudské práva a slobody, ako je sloboda prejavu, združovania a prístup k informáciám. Je síce pravda, že vláda urobila v návrhu zákona, po širokej kritike od nás a ďalších organizácií či inštitúcií zmeny, tie sú však ohromne nedostatočné a nemenia drastickosť zásahu do ľudských práv, ktorý tento zákon predstavuje,“ povedal riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda. 

Je absurdné, aby sme ochraňovali verejný poriadok a bezpečnosť prostredníctvom plošného zákazu zhromažďovaní v okolí budov vlády, parlamentu, ústavného súdu alebo sídla hlavy štátu, ako to navrhuje novela. Nemôžeme dávať znamienko ‚rovná sa‘ medzi ohrozenie verejného poriadku a pokojné zhromaždenie. Ide o hrubé porušenie ľudskoprávnych záväzkov Slovenska a veľmi škodlivú démonizáciu a stigmatizáciu ľudí, ktorí sa verejne zhromažďujú,“ dodal Sloboda. 

Amnesty International zdôrazňuje, že všeobecné a plošné zákazy bez ohľadu na konkrétne okolnosti prípadu nie sú v súlade s Európskym dohovorom pre ľudské práva a predstavujú neprimerané obmedzenie slobody zhromažďovania. 

Nový zákon tiež rozširuje obciam právomoc zakázať zhromaždenia na základe vágnych a ľahko zneužiteľných kritérií, ako je riziko vzniku konfliktov alebo narušenie verejného poriadku. Ani hypotetické riziko narušenia verejného poriadku, ani prítomnosť opozičných skupín nie sú legitímne dôvody na zákaz pokojného zhromaždenia,“ upozornil Sloboda.   

Amnesty International akcentuje, že povinnosťou zodpovedných orgánov je chrániť právo pokojne sa zhromažďovať vrátane povinnosti umožniť pokojné zhromaždenia aj v prípadoch, kedy môže byť zhromaždenie nepríjemné, emocionálne vypäté, obťažujúce alebo pohoršujúce.  

Amnesty International vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby tento hanebný zákon vetoval a zabezpečil, že Slovensko bude plne chrániť a rešpektovať právo na pokojné zhromažďovanie. 

zdroj: Rado Sloboda Foto: Atchiv

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama