23. augusta 2023

39 ročný muž z obce Zborov bol okresným bardejovským vyšetrovateľom obvinený z trestného činu ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. V dobe od septembra 2022 do júna 2023, ako zákonný zástupca 12 a 16 ročných synov, dopustil im viesť záhaľčivý život a nedbal o ich pravidelnú školskú dochádzku.

Chlapci ako žiaci základnej škody vymeškali množstvo vyučovacích hodín, ktoré neboli neospravedlnené. Otec túto situáciu neriešil a to napriek opakovaným urgenciám a upozorneniam zo strany školy ako aj Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Nezodpovedný rodič bol opakovane predvolávaný a kontaktovaný. Obvinený muž je
stíhaný na slobode.

Informovala o tom dnes pre PRESS.TV Crime, hovorkyňa KRPZ Prešov Jana ligdayová.

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama