1. apríla 2023

ZÁSAH NAKA: ORGANIZOVANÁ SKUPINA MALA ZNEUŽÍVAŤ REŠTITÚCIE.

V Trnavskom a Nitrianskom kraji zasahovala národná kriminálna agentúra. Policajná akcia s krycím názvom BARÓN súvisela s reštitučným konaním Slovenského pozemkového fondu. Výsledkom akcie národnej kriminálnej agentúry sú piati zadržaní. Ide o prípad obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, spáchaného závažnejším spôsobom konania, konkrétne organizovanou skupinou, so škodou veľkého rozsahu.
Vyšetrovateľ obvinil päť osôb, medzi nimi niekoľko funkcionárov Slovenského pozemkového fondu. Podľa vyšetrovateľa mali byť členmi organizovanej skupiny pôsobiacej na území Trnavského a Bratislavského kraja.
POSTUPOVALI CIELENE
V rámci uspokojovania istého reštitučného nároku, mali pri vydaní náhradných pozemkov cielene postupovať v rozpore so zásadou hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia majetku štátu. S vedomím, že priznaný reštitučný nárok predstavoval nižší spoluvlastnícky podiel, došlo k prevedeniu majetku Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu na oprávnenú osobu. Slovenský pozemkový fond však uzavrel zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k systematicky vopred vybraným pozemkom. Tie boli v súkromnom záujme tretích osôb.
Na základe zmlúv bol zostatok reštitučného nároku neoprávnene navýšený o hodnotu pozemkov viac ako 2,2-milióna EUR. Na páchaní tohto skutku sa už mali podieľať aj ďalší dvaja účastníci organizovanej skupiny a to právny zástupca reštituenta spolu s bývalým zamestnancom Slovenského pozemkového fondu, ktorého vyšetrovateľ obvinil tiež z obzvlášť závažného zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Bývalému zamestnancovi SPF toto obvinenie vyšetrovateľ vzniesol v súvislosti s následným odpredajom sporných, reštituovaných pozemkov. Naďalej prebiehajú vyšetrovacie úkony, preto viac informácií nie je možné poskytnúť.
Informovalo o tom včera 31.03.2023 Oddelenie komunikácie odbor komunikácie a prevencie prezídium Policajného zboru. Ktorý  našu redakciu sporavodajstva PRESS.TV Crime odkázal na stránku NAKA.

Polícia Slovenskej republiky 

 

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama