22. marca 2023

Pekný deň,

Pozrite si svoje fotky z dovolenky, zo školy, svadby alebo aj pracovnej párty. S najväčšou pravdepodobnosťou sú to fotky zobrazujúce rasovo a etnicky homogénnu skupinu. Väčšina ľudí žijúcich na Slovensku neudržiava vzťahy s ľuďmi inej rasy alebo etnicity. Väčšina ľudí na Slovensku prežije svoj život v rasovej či etnickej segregácii. A takto si tu žijeme, segregovane, bez povšimnutia. Nevidíme, nevnímame: segregáciu, nezákonnosť, nedostatok.

Absenciu ľudí inej rasy či etnicity vedome či podvedome vnímame ako hodnotu; toto je náš priestor, naše susedstvo, naša škola, naša práca.

Nie som Rómka. Nezastaví ma polícia, keď len tak postávam na hlavnej stanici v Bratislave alebo Košiciach. Rómom a Rómkam sa to deje bežne. Podľa posledného prieskumu Agentúry pre základne práva až 14 % Rómov a Rómok bolo zastavených za posledných 5 rokov políciou, z toho sa takmer polovica prípadov (47 %) udiala v priebehu posledného roka.

Nehovoriac o neprimeraných zásahoch v rómskych komunitách. Viete si predstaviť, že na ulicu, kde bývate, vtrhnú desiatky policajtov a policajtiek s obuškami a psami, že ničia Váš majetok, bijú Vás a Vaše rodiny z dôvodu, že hľadajú niekoho a niečo, čo tam nie je? Rómom a Rómkam sa to stáva. Vieme, že sa to udialo v Moldave na Bodvou, Zborove či Vrbnici. Slovenské inštitúcie sú presvedčené, že zákon neporušili. Niektoré obete policajného násilia tak hľadajú spravodlivosť na Európskom súde pre ľudské práva.

Ten sa pomaly stáva jedinou inštitúciou, ktorá je schopná v takýchto prípadoch dopomôcť obetiam k spravodlivosti. Spravodlivosť sa tak na Slovensko dostáva okľukou cez Štrasburg, zväčša po niekoľkých rokoch od momentu násilného zásahu polície. Namiesto systematickej práce na náprave, resp. odstránení stavu, však v realite vidíme, že pochybenia sa len „vykúpia“ vyplatením odškodného a k systematickým zmenám neprichádza. Dôvera v políciu je o viac ako tri štvrtiny nižšia medzi rómskym ako nerómskym obyvateľstvom.

To, čo väčšina z nás považuje za úplnú samozrejmosť, pre Rómov a Rómky také samozrejmé nie je. Rómovia a Rómky čelia predsudkom, vylúčeniu a diskriminácii vo všetkých oblastiach života. Dodnes nemajú prístup k ľudským právam, akými sú právo na bývanie, právo na rovný prístup ku vzdelaniu, na zdravotnú starostlivosť, na prístup k spravodlivosti, na ochranu pred (policajným) násilím.

DNES POŠLEM ANTIRASISTICKÚ POHĹADNICU MOCNÝM

Nie som Rómka. Je veľmi pravdepodobné, že moje deti nebudú mať v triede rómske spolužiačky a spolužiakov. Ak, tak len zopár. Prevažná väčšina rómskych detí na Slovensku sa učí v oddelených školách alebo triedach v bežnom i špeciálnom vzdelávacom prúde. Rómske deti sú oddelené od svojho nerómskeho rovesníctva a dostáva sa im aj menej kvalitné vzdelanie ako ich rovesníctvu.

Nekvalitné segregované vzdelávanie ich vopred odsudzuje na neúspech na pracovnom trhu a chudoba a vyčleňovanie sa tak samovoľne reprodukujú, upevňujú a dedia z generácie na generáciu. Podľa najnovších zistení Európskej agentúry pre základné práva, až 65 % rómskych detí na Slovensku je vzdelávaných v segregovaných školách alebo triedach, čím sa dostávame na pomyselné prvé miesto v segregovaní v EÚ. V prevažnej väčšine ide o školy v blízkosti segregovaných rómskych lokalít; podľa Atlasu rómskych komunít má až 176 rómskych komunít vo vzdialenosti do 1 km práve špeciálnu základnú školu.

Viete, kde je najbližšia špeciálna škola vo Vašom meste či obci? Rómovia a Rómky to vedia, ich deti sú tam totiž nadmerne zastúpené na základe účelovej či nevhodnej diagnostiky. Od roku 2015, keď EÚ začala konanie voči Slovensku pre porušenie smernice o rasovej rovnosti, konkrétne pre nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnom vzdelávacom prúde, ako aj pre oddelené vzdelávanie rómskych detí v bežnom vzdelávacom prúde, napriek medzinárodnému aj mimovládnemu tlaku a rozsudkom nedošlo ani k desegregácii, ani k nárastu kvality ich vzdelávania.

Segregácia je horšia ako kedykoľvek predtým. Kvalita tiež. Náš komfort zo segregácie sa umocňuje.

Ak ste rodičom, resp. staráte sa o rómske dieťa/deti, ktoré chodí/ia do triedy alebo školy s prevažne alebo len rómskymi deťmi, prosím venujte čas nášmu  dotazníku. Nájdete ho v troch jazykových verziách (slovenčina, maďarčina, rómčina [v rozkliku pod english]). Ak poznáte niekoho, kto má skúsenosť so segregáciou, prosím, dajte mu vedieť o dotazníku. Vopred ďakujeme

Naše inštitúcie, politická reprezentácia a zákony sú tvorené nerómskou časťou spoločnosti, vychádzajú z jej dominantného postavenia. Dôsledky rasizmu sú za hranicami jej skúsenosti, mimo jej zorného poľa aj mimo jej záujmu. Aj preto sú naše školy segregované a polícia koná „nadprácu“ voči Rómom a Rómkam.

Porazme rasizmus, konajme antirasisticky, žiadajme ukončenie systémovej diskriminácie, ktorej nositeľmi sú primárne inštitúcie, politická reprezentácia a zákony.

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie (21. marec) sme pre Vás pripravili jedinečnú možnosť za symbolický dar získať a následne zaslať tematickú pohľadnicu mocným, aby konali antirasisticky. Získajte niekoľko takýchto pohľadníc už dnes a môžete ich posielať aj celý rok. Zároveň tým podporíte naše aktivity za rasovú spravodlivosť.

VIAC NÁJDETE TU-https://www.amnesty.sk/

Informovalo o tom dnes pre PRESS.TV Crime Amnesty International Slovensko  22.3.2023

Foto: Lustračné PRESS.TV Crime

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama